เว็ปวีรชนบัวพันธ์ http://weerachonbuapan.siam2web.com

 

 ชมรมหุ่นยนต์     

 

โรงเรียนวัดดอนทอง  พฤษภาคม 2556 

  

 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  มกราคม 2553

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย.57  ที่ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ทีม dt2 robot จากโรงเรียนวัดดอนทอง ได้รับเหรียญรางวัลชมเชย โดยมีสมาชิกในทีม คือ (ซ้ายไปขวา 1.ด.ช.พุทธคุณ บัวพันธ์  2.ด.ช.ศุภากร ปาละวงศ์            3.ด.ช.ปิยพัทธ์ สิทธินันท์เจริญ)

 

 

ด.ช.จเรย์  โชตนา และ ด.ช.สุกฤษฎิ์ ปุยเปรม ชั้น ป.4/7

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 18-19 ก.พ.57 ที่ เซียร์รังสิต

ชื่อโครงงานหุ่นยนต์แขนกลควบคุมด้วยระบบบลูทูธ จากคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2556

4-6 กันยายน 2556 ที่ เซียร์รังสิต ปทุมธานี

1.ด.ญ.รุจาภา  ยงยศยิ่ง

2.ด.ญ.นลพรรณ  หอยสังข์

3.ด.ช.ศุภากร ปาละวงศ์

4.ด.ช.จเรย์  โชตนา 

 

 

 

บรรยากาศการแข่งขัน wro 2556

 

 

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์วัดไชยวัฒนาราม อยุธยามรดกโลก 

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  ในการแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 62 วันที่ 10 ธ.ค. 2555 ที่ จ.ระยอง  

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายชื่อนักเรียน

1.ด.ช.คมสัน  จิตตะปะสาทะ  ป.6/8

2.ด.ช.ทันต์  หล่อทองคำ  ป.5/4

3.ด.ช.เอกนุชา  ยศสุพรหม  ป.5/3

 

 

ภาพการแข่งขัน โครงงานโอลิมปิกหุ่นยนต์2012   วันที่ 29-31        

 ส.ค. 2555  

 ที่เซียร์รังสิต 

สมาชิกในทีม ด.ญ.ฤทัยกาญจน์  ค้าทองคำ  ป. 6/9     2.ด.ช.คมสัน  จิตตะปะสาทะ ป.6/8

 3.ด.ช. ทันต์  หล่อทองคำ ป.5/4

 

ปิตุลาโรบ็อท2012  "หุ่นยนต์คนรับใช้" 

 

 

กำลังนำเสนอการทำงานหุ่นยนต์ 

 

 

กำลังแก้ไขหุ่นยนต์

 

คนกับหุ่น

 

 

ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โครงงานหุ่นยนต์ระดับประเทศ 

 

รับรางวัล  เกียรติบัตร  ทุนการศึกษา  และเหรียญรางวัล

นำเสนอคณะกรรมการ 30  ส.ค  2555

  

 

                            

                                  

 

 

 

 

 

ผอ.วิชัย  ต.วัฒนผล  เข้ารับถ้วยรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ

จาก ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1  ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละเมื่อ วันที่ 26 ต.ค. 2554

  

 

 วันที่ 16 ม.ค. 55  ทีม p  robot ได้รับเชิญเข้ารับรับมอบของขวัญวันเด็ก ณ ห้องประชุมจังหวัด จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเริงศักดิ์  มหาวินิจฉัยมนตรี

เด็กที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับเกียรติให้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

 

 

 

รถไฟสมัยสงครามโลก  ที่สถานีรถไฟสุดท้ายของทางรถไฟสายมรณะ

ทีมหุ่นยนต์อัตโนมัติ  จากชมรมหุ่นยนต์ รุ่นน้องเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อหาประสบการณ์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี 10-13 ม.ค. 55  แข่งเสร็จไปท้ศนศึกษาที่น้ำตกไทรโยค

สมาชิกในทีม  1.ด.ญ.ฤทัยกาญจน์  ค้าทองคำ  2.ด.ช.พันธกานต์  แสนสบาย  3.ด.ช.นวดล  เลิศศิริ

 

 

 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ชมรมหุ่นยนต์จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ได้รางวัล 2 รางวัลคือ

1.โครงงานหุ่นยนต์  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  มีสมาชิกในทีมคือ 1.ด.ช.คมสัน  จิตตะปะสาทะ ป.5/8  2.ด.ช.ศรัณย์ภัทร  น้อยใจดี  ป.5/8  3.ด.ช.จอมทัพ  มีปัดมา  ป.5/2   2.การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ได้รับรางวัลชมเชย  มีสมาชิก คือ 1.ด.ญ.ฤทัยกาญจน์ ค้าทองคำ  ป.5/9  2.ด.ช.พันธกานต์  แสนสบาย  ป.5/9  3.ด.ช.นวดล  เลิศศิริ  ป.5/4

 

 

ทีมโครงงานหุ่นยนต์ 1.ด.ช.ศรัณย์ภัทร์  น้อยใจดี  2.ด.ช.คมสัน  จิตตะปะสาทะ  3.ด.ช.จอมทัพ  มีปัดมา

 

  

ในวันศุกร์ที่  2 ธันวาคม 2554  โรงเรียนอนุบาลฯ  โดยท่าน ผู้อำนวยการ วิชัย  ต.วัฒนผล  ได้มีการมอบรางวัล  ให้กับทีมหุ่นยนต์ P Robot  ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลกที่ เมือง อาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ระหว่าง 17-23 พ.ย. 2554

  

 

 

ถ่ายรูปกับคุณครู ปวีณา

 

ถ่ายรูปกับคุณครู เอกอัมรินทร์

 

 

 

รวมภาพ...กว่าจะได้รางวัลยอดเยี่ยม

ในการแข่งขันที่ UAE 

ระหว่าง 17  พ.ย. 54 - 23 พ.ย. 54

ทีมหุ่นยนต์ P Robot  จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์  ได้รับ ประกาศนียบัตร รางวัล ยอดเยี่ยม  ในการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก  ที่ เมือง อาบูดาบี ประเทศ UAE

 

วันที่ 17 พ.ย. 54 ทีม P Robot  ถ่ายรูปที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

ผู้ปกครองไปส่งที่สนามบิน

 

ผุ้ปกครองไปส่ง

 

รอขึ้นเครื่อง ที่สุวรรณภูมิ

 

บนเที่ยวบิน gulf air ที่  gf 151 ขึ้นบินเวลา 10.10 น. มุ่งสู่ประเทศบาร์เรน ใช้เวลา 7 ชั่วโมง

 

ต่อเครื่องบินที่ประเทศบาร์เรน  กับเที่ยวบิน gf 544  มุ่งสู่เมือง อาบูดาบี

 

ถึงสนามบิน อาบูดาบี ประเทศ UAE  เวลา 18.15 ( ช้ากว่าไทย 3 ชั่วโมง )

 

วันที่ 19 พ.ย. 54 บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน ที่ Abu  Dhabi hall 

 

p  robot ที่ อาบูดาบี

 

 

คณะกรรมการกำลังดูการทำงานของหุ่นยนต์  และซักถามการทำงาน 

 

ถ่าพภาพร่วมกับเพื่อนๆ เกาหลีใต้ 

 

 

 ท่าน ทูตไทยประจำ UAE มาเยี่ยมชม  ให้กำลังใจ และสอบถามอย่างเป็นกันเอง

 

กำลังตอบข้อซักถามจากผู้เข้าเยี่ยมชม

 

 

 

ค่ำคืน  งานเลี้ยงรับรองของ wro ที่  คาริฟา ปาร์ค

 

คอนเสริตในงานเลี้ยงรับรอง

 

 

 วันที่ 20 ช่วงบ่าย บริเวณเวทีในการจัดงาน

 

 

วันที่ 20 พ.ย. 54  บรรยากาศในพิธีปิด และรางวัลที่ได้รับ

 

 

ทีมหุ่นยนต์ทีมชาติไทย  ถ่ายรูปร่วมกันที่หน้า Abu Dhabi  hall

 

ถ่ายภาพกับผู้ปกครองที่ หน้าสนามแข่ง

 

 

 

ตอนบ่ายไปตลุยทะเลทราย safari

 

ผจญภัยไปกับรถ หมายเลข 22  คนขับปล่อยลมยางให้พอดี  พร้อมที่จะตลุยไปในทะเลทราย

 

พระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลทราย

 

 

รับประทานอาหารเย็นกลางทะเลทราย กับชนเผ่าพื้นเมือง เบดูอิน

 

ชมระบำหน้าท้อง

 

การแข่งอูฐใน ดูไบ ถ่ายภาพจาก TV ในโรงแรมที่พัก

 

เช้าวันที่ 22  ที่โรงแรมที่พัก

 

 ไปพิพิธภัณฑ์ ดูไบ

 

ชายหาด Jumeirah มองเห็นโรงแรม Burj  Al  Arab

 

เมืองดูไบยามค่ำคืน

 

รอขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยที่สนามบิน ดูไบ

 

บนเที่ยวบิน  GF 152 จากบาร์เรน สู่ กรุงเทพมหานคร

 

 

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 23  พ.ย. 54  เวลา 12.25 น. โดยสวัสดิภาพ

 

 

หมดภารกิจรับใช้ชาติ

 

ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปแข่งขัน  ที่ ประเทศ UAE

 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2.โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 

 3. ผู้ปกครองนักเรียน ทีม P Robot

 

ขอขอบพระคุณผู้ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง รายงานภาษาอังกฤษ

 1.คุณครูยุพิน  ธนธรรมพิทักษ์

 2.คุณครูแอนดิว

 

ขอขอบพระคุณรถรับส่งในการไป-กลับ สนามบิน 

คุณพงษ์ศักดิ์  สัมริด

 

 

ผอ.วิชัย  ต.วัฒนผล  นำนักเรียนที่จะไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ประเทศ

UAE  เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ  ที่ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันที่ 2  พ.ย. 2554

  

ผอ.วิชัย  ต.วัฒนผล  นำครู  นักเรียน  เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ 

  

  

 

นักเรียนเข้ารับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ มีวุฒิบัตร เงินทุนการศึกษา  เหรียญรางวัล  จาก ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

วันที่ 26  ต.ค. 2554

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 

นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ถ่ายภาพร่วมกัน

   

 

 

ด.ช.ฐิติกร  โรยมณี  ป.6/1  เข้ารับรางวัลจาก ผอ.เขตฯ

  

 

 

ผอ. นำทีมหุ่นยนต์  มี นักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง

เข้าขอพร ผอ.สพป.ฉะเชิงเทราเขต 1 วันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 2554 

 

 

ท่าน ผอ.วิชัย  ต.วัฒนผล  นำคณะทีมหุ่นยนต์  เข้าพบ ท่าน  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1  ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อน ไป UAE

 

ท่าน ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  กำลังอวยพร  และให้โอวาท  แก่นักเรียนที่จะไปแข่งหุ่นยนต์ที่ UAE

  

 

 

ผอ.วิชัย  ต.วัฒนผล  พาทีมหุ่นยนต์เข้าขอพรจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ต.ค. 2554

ทีมหุ่นยนต์ นำโดย ผอ.วิชัย นำคณะเข้าพบนายก อบจ.

นายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์ 

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

นายก อบจ. กำลังอวยพร ให้กับนักเรียนที่จะไปแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

หุ่นยนต์อนุบาลฯ

ไป

หุ่นยนต์โลก 

 

ขอแสดงความยินดี

ทีมหุ่นยนต์ P  robot

จาก

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์

ชิงแชมป์โลก

ที่ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์  ( UAE  ) ระหว่าง 17-23 พ.ย.2554 

ร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขัน 

ส่งแรงเชียร์ให้กับตัวแทนจากประเทศไทย

ทีม p robot

 

การแข่งขันหุ่นยนต์ในปี 2554

 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

                                                                      

 

 

 

 ผลการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ 2554 

 ชิงแชมป์ประเทศไทย 

โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

ที่ ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต  ปทุมธานี 

 1-3  กันยายน  2554

 

ทีม  P  robot  จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้ถึง 2 ถ้วยรางวัล

คือ

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โอลิมปิคหุ่นยนต์ระดับประเทศ

   โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ  "หุ่นยนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์"

2.รางวัลชนะเลิศทีมหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา 

ในการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย                  รางวัล" NI  Lab VIEW Award" จาก NATIONAL  INSTRUMENTS  ประเทศสิงคโปร์

 

 

 

ผู้

World Robot olypiad 2011 Thailand Champion

1-3 september 2011

Zeer  Rungsit

  

 

    

    

   ผู้เข้าชมกำลังซักถามการทำงานของหุ่นยนต์ ทั้ง 5 หุ่นยนต์

     

    

  

   

    ถ่ายภาพกับผู้มอบรางวัล Manager from National lnstruments

  

  

  

 

 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553

 

หุุ่นยนต์ทิวลิปยอดนักเตือนภัยน้ำท่วม  คว้าอันดับที่ 21 จาก 32 ทีม ในระดับชาติ จากประเภทโครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ

 ตัวแทนนักเรียนของเราที่เข้าแข่งขัน ในสนามแข่งขัน  (จากซ้ายไปขวา) ด.ช.นิติธร  เศรษฐวิวัฒนกุล  ป.5/7          ด.ญ.ไอลดา  อินทรสงเคราะห์  ป.5/3    ด.ญ.ทัดศิกา  ศักดิ์ประศาสน์  ป.5/3

 

  

 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก

  

1.โครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัตฺิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้สิทธิไปแข่งขันในระดับชาติ มีสมาชิกดังนี้

   1.ด.ช.กฤตยชญช์  นาถ้ำพลอย  ป.6/6

   2.ด.ช.วสุพล  บุญราศรี  ป.5/8

   3.ด.ญ.ภัสรา  รวมวงศ์  ป.5/3

 

 

  

ภาพจากสนามแข่งขันโรงยิมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ทีมโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ

จากซ้ายไปขวา

1.ด.ญ.ภัสรา  รวมวงศ์ 

2.ด.ช.วสุพล  บุญราศรี

3.ด.ช.กฤตยชญช์  นาถ้ำพลอย  ( หัวหน้าทีม )

4.ท่านรอง ผอ.สุกิจ  อุดมสิน

 

2. โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ได้สิทธิไปแข่งขันระดับชาติ  มีสมาชิกดังนี้

   1.ด.ช.นิติธร  เศรษฐวิวัฒนกุล  ป.5/7

   2.ด.ญ.ไอลดา  อินทรสงเคราะห์  ป.5/3

   3.ด.ญ.ทัดศิกา  ศักดิ์ประศาสน์  ป.5/3

 

 

ภาพโฉมหน้าสมาชิกในทีม โครงงานหุ่นยนต์บังคับมือที่สนามแข่งขัน หุ่นยนต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

จากซ้ายไปขวา 

1. ด.ญ.ทัดศิกา  ศักดิ์ประศาสน์

2. ด.ญ.ไอลดา  อินทรสงเคราะห์

3. ด.ช. นิติธร  เศรษฐวิวัฒนกุล  (หัวหน้าทีม )

 

 

 

 

3.การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

   การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติจะจัดให้มีการแข่งขันในวันที่ 26-28 ม.ค.2554

                

 ผลงานด้านหุ่นยนต์ และ โครงงาน   

ของนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

 

   เหรียญรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ของนักเรียน

 

หุ่นยนต์ และ โครงงาน   Robot and Project

       "หุ่นยนต์แนะนำการท่องเที่ยว "

 

                       

         

                              

                                

     รายละเอียดโครงงาน หุ่นยนต์แนะนำการท่องเที่ยว  

คลิกที่นี่ >>>>   

 

 

 

 

 

 

 หุ่นยนต์บำบัดน้ำเสีย 

 

 

  

 

บรรยากาศในการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ เซียร์ รังสิต 30 ส.ค.- 1 ก.ย. 2553

 

ชมรายละเอียดหุ่นยนต์บำบัดน้ำเสีย  คลิกที่นี่>>>>> 

 

 

ปรึกษาโครงงาน/ หุ่นยนต์  คลิกที่นี่>>>>> 

 

 

ชมผลงานโครงงาน/หุ่นยนต์ ของนักเรียนในรอบปี2553 คลิกที่นี่>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการสร้างหุุ่นยนต์/โครงงาน

 

1.ความรู้เบื้องต้นในการการสร้างหุ่นยนต์  ในการสร้างหุ่นยนต์แต่ละประเภทนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นทางด้านไฟฟ้า  อิเลคทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ และการใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างหุ่นยนต์  วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องรู้เพื่อจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้อง ซึ่งในเว็ปไซค์นี้จะเป็นการอธิบายเพื่อให้ผู้สนใจที่จะสร้างหุ่นยนต์โดยที่ยังไม่มีความรู้ใดๆเลยสามารถที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาได้ และสามารถคิดต่อยอดสร้างหุ่นยนต์ใหม่ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ และเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ ได้

1.1ระบบไฟฟ้าในหุ่นยนต์ทำงานอย่างไร   คลิก ที่นี่Undecided 

 

1.2อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่จำเป็นในการทำหุ่นยนต์   คลิกที่นี่Tongue out

 

1.3อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์     คลิกที่นี่Kiss

 

 

2.การสร้างหุ่นยนต์ประเภทใช้ไม้น้ำหนักเบาเป็นโครงสร้าง เช่น  หุ่นยนต์วิ่งเร็ว  หุ่นยนต์ลากซุง

                                                           ที่นี่Coolเร็วๆนี้

                                                                

 

3.การสร้างหุ่นยนต์ที่ต้องใช้รีโมทบังคับ เป็นการประยุกต์เอาระบบการบังคับทางไกลด้วยรีโมทมาควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำภาระกิจต่างๆ ให้บรรลุภารกิจ

                                                           

                                                            ที่นี่Smileเร็วๆนี้

 

 

4.การสร้างหุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยตัวหุ่นยนต์เอง โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

 (ใช้ชุด lego และการประยุกต์ใช้ตัวควบคุมอื่นๆ)

 

ที่นี่Surprisedเร็วๆนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งคำถามเรื่องหุ่นยนต์-โครงงาน  
การสร้างหุ่นยนต์เตือนภัย อุบัติภัย
     การแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553  กำหนดหัวข้อไว้ว่า  หุ่นยนต์เตือนภัย อุบัติภัย  ซึ่งการออกแบบจะนำปัญหาอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจริงของประเทศไทยคือ ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวน ...
  weerachon0151119/1/2554 09:44
เชิญชวนแสดงแนวคิดเรื่องเครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน  และค้นหาผู้ที่มีความคิดกว้างไกล เพือร่วมทีมสร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เพื่อต่อยอดเครื่องรีดผ้าอัตโนมัติที่ได้คิดค้นในการแข่งขันงานศิลปะหัถตกรรมนักเรียน ปี 2553 เชิญแสดงความคิดเห็น ...
  weerachon1136825/11/2553 17:59
หัวข้อการแข่งขันหุ่นยนต์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ ปี 2553
กำหนดหัวเรื่อง คือ หุ่นยนต์เตือนภัย/อุบัติภัย  ในการสร้างหุ่นยนต์ เราจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะเตือนภัยด้านใหน จากนั้นเราจะต้องคิดวางแผนว่าจะให้ ระบบทั้งหมดของหุ่นยนต์ทำงานอย่างไรได้บ้าง มีการทำงานประสานกันอย่างไร เช่น เมื่อชุดที่1 ทำงาน เซนเชอร์ที่ติดตั้งอยู่ในชุดที่ 2 จะทำงานเพื่อสั่งการให้ระบบท ...
  weerachon080625/11/2553 17:48
การสร้างหุ่นยนต์กู้ภัย/อุบัติภัย
ในการสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยหรือเตือนอุบัติภัยนั้นจะต้องทำการเลือกก่อนว่าเราจะทำการกู้ภัย หรือเตือนอุบัติภัยทางใหน ภัยพิบัตินั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น ภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม/ซึนามิ  ไฟใหม้ จากนั้นก็จะต้องวางแผนตัวหุ่นทั้งระบบว่าจะให้มันทำอะไรได้บ้าง และจะทำได้อย่างไร ทำได้ขนาดใหน  จากนั้นก็จ ...
  weerachon1261230/10/2553 22:58
หุ่นยนต์ทำอะไรได้บาง
หุ่นยนนำสะเสนอการท่องเที่ยว
  jomziiz094820/10/2553 10:41
ทำอะไรได้บ้าง
 เเนะนำสถานที่,บอกประวัติ,ความเป็นมา
  opal087420/10/2553 10:20
หุ่นยนต์มีอะไรบ้าง
หุ่นยนต์มีอะไรบ้าง
  kittayachon090519/10/2553 15:48
หุ่นยนต์กู้ภัยทำงานยังไงครับ
อยากรู้ว่าหุ่นยนต์กู้ภัยสร้างยังไงครับ 
  patipat5287319/10/2553 10:56
อ่านทั้งหมด ...

     
Online: 3  
Visits: 49,619  
Today: 23  
PageView/Month: 902  
Last Update: 16/9/2557     

Google

Online: 3
Visits: 49,619
Today: 23
PageView/Month: 902
Last Update: 16/9/2557

Package is not support !

Package is not support !

Package is not support !

Package is not support !

Advertising Zone    Close

Online: 3 Visits: 49,619 Today: 23 PageView/Month: 902

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...