เว็ปวีรชนบัวพันธ์ http://weerachonbuapan.siam2web.com

 โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์แนะนำการท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  (Roma Robot 3 )


ชื่อโครงงาน หุ่นยนต์แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ( Roma robot 3 )

สมาชิก  ในทีมมีผู้ร่วมงานดังนี้ ด.ช.กฤตยชญช์  นาถ้ำพลอย    2.ด.ช.อภิสิทธ์  มุ่งถิ่น     3.ด.ช.ปฏิพัทธ์  คงคาธร

    

อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร.ต.วีรชน  บัวพันธ์ 

                      เบอร์โทรศัพท์ 085-4326224

                      email- weera.bua@hotmail.com

                           WEBSITE  http://weerachonbuapan.siam2web.com

 


  

ที่มาและความสำคัญ  เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ถูกนำมาใช้ในด้านอุตสาหกรรม และนับวันจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ เพราะช่วยมนุษย์ทำงานในสิ่งที่มนุษย์เราทำไม่ได้ หรือต้องใช้ความยากลำบากในการทำงาน  จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรามากมาย และยังมีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร ซึ่งเป็นที่เคารพ ศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนชาวไทย จึงมีผู้คนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก โครงงานหุ่นยนต์แนะนำการท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแนะนะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะ ความรู้ และเข้าแข่งขัน หุ่นยนต์ในรายการต่างๆ ที่ปัจจุบันได้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ รู้จักแก้ปัญหาในระหว่างการสร้างหุ่นยนต์ และในระหว่างการแข่งขัน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

จุดมุ่งหมายและเป้าหมาย  การสร้างหุ่นยนต์แนะนำการท่องเที่ยวขึ้นมามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะวัดโสธร และองค์หลวงพ่อพุทธโสธรได้  และนำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาสร้างเป็นแบบจำลองเพื่อแสดงการทำงานของหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ

การออกแบบ  ออกแบบให้มีการทำงานของส่วนต่างๆ ดังนี้

                 1.ตัวหุ่นโลมา โรบ็อท 3

                 2.รถราง

                 3.เรือท่องเที่ยว

                 4.สะพานข้ามแม่น้ำ

                 5.ปลาโลมา

                 6.วัดโสธร

วัสดุ    วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ส่วนมากจะทำมาจากชุดชิ้นส่วน lego ไม้ โฟม ผ้า เป็นต้น

     ชุดวงจรบันทึกเสียง

 

 ลิมิตสวิทซ์ (limit switch) ทำหน้าที่ตัดต่อไฟ้ฟ้าสั่งให้ชุดบันทึกเสียงทำงาน

 

การทำงาน  1.หุ่นยนต์โลมาโรบ็อท 3 จะเคลื่อนที่อธิบายlสถานที่ต่างๆ ในวัดโสธร                

                    2.รถรางจะเคลื่อนที่ไปรอบๆ เมืองฉะเชิงเทราเปรียบเสมือนการนำเที่ยวที่จัดขึ้นจริงที่มีการนั่งรถราง

                    3.เรือท่องเที่ยว  เป็นการท่องเที่ยวทางน้ำโดยการนั่งเรือเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ 2 ฝั่งแม่น้ำบางปะกง

                    4.สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้สามารถเลื่อนขึ้น-ลง  และให้เรือผ่านไปมาได้

                    5.ปลาโลมาสามารถเคลื่อนที่  และขยับปากได้

                    6.โบถส์วัดโสธรสามารถหมุนได้โดยรอบ


ผลงานของหุ่นยนต์โลมา โรบ็อท3  มีโอกาสได้นำเสนอต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชิณวรณ์ บุญเกียรติ ในพิธีปิดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิค รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ที่เซียร์รังสิต  วันที่5 กันยายน 2553 และหุ่นยนต์โลมา โรบ็อท3 ได้รับอันดับที่ 4 จากการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ด้วย

 

   ฯพณฯ ชิณวรณ์  บุญยเกียรติ เข้าเยี่ยมชมการนำเสนอหุ่นยนต์

 

 

 

    ตอบคำถาม ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในงานแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย วันที่  5 กันยายน 2553 ณ ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต

 

 

 

 

 หน้าต่อไป>>>>>

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 49,623 Today: 27 PageView/Month: 906

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...