เว็ปวีรชนบัวพันธ์ http://weerachonbuapan.siam2web.com

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกที่จำเป็นในการสร้างหุ่นยนต์

 

     ปัจจุบันนี้มนุษย์เราได้นำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์มาใช้ประกอบเป็นวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบ 100 เปอร์เซนต์จะต้องมีอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบภายใน  หุ่นยนต์เองก็จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์นำมาสร้างหุ่นยนต์ โดยเฉพาะหุ่นยนต์อัตโนมัติต้องใช้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เกือบทั้งหมด อุปกรณ์อิเลคทรอนิกที่สำคัญๆ มีดังนี้

     1.ไดโอด  เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่มีหน้าที่หลักๆในการยอมให้ไฟฟ้าผ่าน

        ได้เพียงทิศทางเดียว กล่าวคือจะให้ไฟบวก หรือไฟลบ ผ่านไปได้ในแต่

         ละข้างของไดโอด จะไม่ให้ไฟที่มีขั้วตรงข้ามผ่าน  จึงถูกนำไปใช้เพื่อ

         ป้องกันขั้วไฟขั้วใดขั้วหนึ่งที่ไม่ต้องการใหลผ่าน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำไป

         ใช้ในการเปลี่ยนไฟกระแสสลับ ให้เป็นไฟกระแสตรงที่ใช้กับหุ่นยนต์นั่น

         เอง  อีกทั้งเป็นตัวป้องกันไฟย้อนกลับเมื่อใช้แผงโซล่าร์เซลล์ชาร์จไฟเข้า

         แบตเตอรี่อีกด้วย 

      2.คาปาซิเตอร์  หรือเรียกว่าตัว ซี มีหน้าที่ในการเก็บประจุไฟฟ้าเอาไว้ได้

         มีหน่วยเป็น ฟารัด

      3.ตัวต้านทาน  หรือเรียกว่าตัว  อา มีหน้าที่ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าใหล

         ผ่าน มีหน่วยเป็น โอห์ม

      4.ไอ ซี เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่รวมอุปกรณ์หลายๆตัวไว้ใน ไอ ซี

         เพียงตัวเดียว จึงทำหน้าที่ได้หลากหลาย เช่นเป็นสมองกล  หน่วยจดจำ

         ประมวลผล ฯลฯ                                   คลิก หน้าต่อไป>>>

Advertising Zone    Close

Online: 2 Visits: 49,618 Today: 22 PageView/Month: 901

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...